+90 212 852 99 77 - info@turkeystudycenter.com

İstanbul Sabahattin Zaim University - Faculty of Humanities and Social Sciences PsychologyNumber of Year 4
Education Language Turkish
Number of Student 7100
Number of Foreign Student 720
Certification Tömer
Yearly Payment 33000 TL
TSC Yearly Payment 24750 TL

Psychology Under Graduate Programı, 240 AKTS’lik bir program olup, normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin Under Graduate eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Psychology Under Graduate eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Psychology bölümümüzün eğitim programının temel amacı, öğrencilerimize disiplinler arası bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmak, bireysel ve toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek mezunlar vermektir. Psychology disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını hem birey, hem de grup düzeyinde inceler. Psychology biliminin araştırma alanları, merkezi sinir sistemi-davranış ilişkilerinden insan gelişimi, sosyal-kültürel etkileşim, psikopatoloji ve temel Psychology araştırmalarından elde edilen bilginin çeşitli iş ortamlarına uygulanmasına kadar geniş bir yapı arz etmektedir. Programımız, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, Psychologydeki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin Under Graduate eğitimi sürecinde Psychologynin farklı alt alanlarından dersler alarak hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaları, hem de ileride Under Graduateüstü çalışma yapmak isteyebilecekleri alana karar vermeleri sağlanmaktadır.


Extra Consulting Services


Residence Operations
Home/Dormitory Operations
Notary Translation and Equivalence Procedures
Turkish Course
YÖS Course
English Course