+90 212 852 99 77 - info@turkeystudycenter.com

İstanbul Aydın University - Faculty of Health Sciences NursingNumber of Year 4
Education Language Turkish
Number of Student 39000
Number of Foreign Student 3500
Certification Tömer
Yearly Payment 6000 $
TSC Yearly Payment 5000 $
Özgörevi Nursing mesleği, sanat, estetik ve sağlık bilimin harmanlandığı uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Çağdaş Nursingte, aile merkezli bakım esastır. Hemşire hastayı ailesiyle birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Eskiden olduğu üzere hemşireler yalnızca hasta birey ve ailesiyle değil, günümüzde sağlığı koruma/geliştirme ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine verilen önemin artmasıyla birlikte, birey/aile, grup ve toplumun sağlıklı kesimiyle de ilgilenir. Her yaş grubundan insan/aile, grup ve toplumun her koşullarda bakım gereksinimini karşılar. İnsanın sadece fizyolojik değil, Psychological ve sosyal yönlerden de bakım gereksinimini karşılar. Bunu yaparken, hemşireliğin dört temel kavramı olan insan, sağlık/hastalık, çevre, Nursing mesleğiyle ilgili süreçlerde, sistematik problem çözme yöntemlerini kullanarak, problemi tanılar, girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir. Nursing programının hedefleri: İhtiyaç duyulan insan gücünü karşılamaya katkı sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti değerleri ve İstanbul Aydın Üniversitesi misyonu doğrultusunda, Yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip, Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı, Multidisipliner ekip çalışması yapabilen, Kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında fark yaratan, Hasta, çalışan, bina, bilgi ve teknoloji güvenliğini önemseyen, Sorunu görebilen ve çözüm üretebilen, Araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici olarak ulusal ve uluslararası platformlarda görev alabilecek saygın hemşireler yetiştirmektir. Nursing bölümünden 4 yıllık Under Graduate eğitimini tamamlayan öğrencilere ”Under Graduate” diploması ve “hemşire” ünvanı verilir. Bölüm Olanakları Yandal Çift anadal Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) Mezuniyet sonrası yüksek Under Graduate eğitim programı Kariyer Olanakları Avrupa’da dolaşımı serbest yedi meslekten biri olan hemşirelerin uluslararası çalışma olanağı vardır. Sağlık kurumlarındaki tüm alanlarda klinisyen, yönetici ve eğitici hemşire, Toplum içinde halk sağlığı hemşireliği, Tüm kurumlarda iş sağlığı hemşireliği, Okullarda okul sağlığı hemşireliği, Sağlık Bakanlığı kurumlarında idari görevler, Evde bakım hizmetlerinde, Sosyal hizmetlere bağlı çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, Eğitim kurumlarında çalışma olanağı vardır.
 
 

Extra Consulting Services


Residence Operations
Home/Dormitory Operations
Notary Translation and Equivalence Procedures
Turkish Course
YÖS Course
English Course